Makaleler


İsa Mesih
İsa Mesih Kimdir

İsa Mesih’in, “Tanrısallığı” O’nu sadece harika şeyler yapmış iyi bir insan ya da bir peygamber olarak gören popüler şüphecilerin hilelerinden kurtarmıştır. O’nu sadece bir peygamber ya da iyi bir ahlak hocası olarak gören bu hileli yaklaşım, sıkça ilim adamları tarafından tek kabul edilebilir ya da tek akılcı sonuç olarak lanse edilir. Mesele şudur ki; çoğu kişi bunu baş sallayarak onaylar, ama bunun ne kadar yanlış bir çıkarım olduğunu fark etmez.

oku...
üçlübirlik
Üçlübirlik

Teslis (Üçlü Birlik) terimi Yeni Antlaşmada da Eski Antlaşmada da geçmez. Aynen Tevhit teriminin Kuran’da geçmediği gibi. Ancak hem Eski hem Yeni Antlaşmada yani tüm Kutsal Kitapta Tanrı’nın Birliği, tek oluşu kuvvetle vurgulanmasına karşın Tanrı için kullanılan kelimeler ve Tanrı’nın konuşmasındaki bağlamlar göz önüne alındığında Tanrı’nın içinde birden fazla kişi, kişiler olduğu net ve açıktır.

oku...
Fısıh
Fısıh Kuzusu

Eski Ahit’te İsa Mesih’in izini arıyorsak, bunun en belirgin; en temel, en birincil simgesi kuşkusuz Mısır’dan Çıkış’ta RAB Tanrı’nın İsrailoğullarına kestirmiş olduğu, esaretten kurtuluşlarını simgeleyen, “Fısıh” kurbanıdır.

oku...
Vahiy
Vahiy, İncil’in Yazımı ve Kanonlaşması

Maalesef çoğu zaman Hristiyanlık ve İslamiyet tartışmalarında kavram kargaşalıkları yaşanıyor ve bu yüzden bazı konular sağlam bir zemine oturtulamıyor. Vahiy konusu da bu kavramlardan biridir.

oku...
Oku...
Adem ve Havva Orijinal Günah

Hristiyan inancına göre; Adem işlediği günahıyla, ilk insan olarak, Tanrı’dan almış olduğu kutsallığı ve doğruluğu yalnızca kendi için değil bütün çocukları olan insanlık için de kaybetmiş oldu. Buna tam düşkünlük denir, tam yozlaşmayla ile karıştırılmamalıdır. Tam yozlaşma olsaydı insanlıktan çıkardık. Bu tam düşkünlük deyişi daha çok günahın insan ruhunu ve Tanrı ile olan ilişkisini ne kadar derinden etkilediğini ortaya koymak amacını güder.

oku...