Vaazlar


27 Kasım 2022 Malatya Kilisesi Vaaz - Luka 1:57-80


25 Aralık 2022 Malatya Klisesi Vaaz - Doğuş Bayramı


18 Aralık 2022 Malatya Kilisesi Vaaz - Mesih ilgili paygamberlikler


30 Ekim 2022 Malatya Kilisesi Vaaz - Galatyalılar 5:13-26