Malatya Kilisesi Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi

Malatya Kilisesi Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi (Bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), Kurtuluş Kiliseleri Derneği Malatya Temsilciliği (Bundan sonra kısaca “Malatya Kilisesi” olarak anılacaktır.) ile Malatya Kilisesi'ne ait "https://www.malatyakilisesi.com/" (Bundan sonra kısaca “malatyakilisesi.com” olarak anılacaktır) malatyakilisesi.com'u ziyaret edecek internet kullanıcıları (Bundan sonra kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

  1. malatyakilisesi.com, kullanıcılarına Malatya Kilisesi'ni konum ve adres bilgilerini paylaşan, Hristiyanlıkla ilgili temel bilgileri paylaşan , Hristiyanlıkla ilgili makaleler paylaşan, Hristiyanlığı anlatan vaazlar paylaşan, dileyen kullanıcılarına, talep etmeleri koşuluyla iletişim kuran bir yazılımdır.
  2. Kullanıcı, malatyakilisesi.com'u ziyaret etmekle bu Sözleşme’yi kabul etmiş sayılmaktadır.
  3. Kullanıcı, malatyakilisesi.com'u ziyaret ederken bu Sözleşme’ye, Malatya Kilisesi tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan diğer her türlü kullanım koşuluna ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun davranmayı taahhüt etmiş sayılmaktadır. Aksi halde; tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır.
  4. Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Kurtuluş Kiliseleri Derneği’nin veya Malatya Kilisesi'nin merkezinin başvurduğu mahkameler yetkili olacaktır.
  5. Tarafların birbirlerine gönderecekleri bildirimler, Kullanıcı’nın malatyakilisesi.com'a bildirdiği adres ve/veya e-posta adresi ile Malatya Kilisesi'nin bu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adres ve/veya e-posta adresine gönderilecektir. Kullanıcı’nın Malatya Kilisesi'ne bildirdiği adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde, yeni adres ve/veya e-posta adresini Malatya Kilisesi'ne yazılı olarak bildirecektir. Malatya Kilisesi'nin adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde ilgili değişiklik bu Sözleşme’ye aktarılacaktır. Aksi takdirde; Kullanıcı’nın Malatya Kilisesi'ne bildirdiği adres ile e-posta adreslerine ve Malatya Kilisesi'nin bu Sözleşme’de yer alan adres ile e-posta adreslerine yapılacak tebligatlar, geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.
  6. Bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, Sözleşme’nin diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır.
  7. Taraflar’ın bu Sözleşme’den kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları veya bunlara aykırı hareket etmeleri, hiçbir suretle bu haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.
  8. Bu Sözleşme, , malatyakilisesi.com'a yeni özellikler eklendikçe veya , malatyakilisesi.com Kullanıcılarından yeni öneriler geldikçe yeniden, önceden Kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın düzenlenebilir ve güncellenebilir. Bu nedenle, Kullanıcı’nın , malatyakilisesi.com'u her ziyaret edişinde bu Sözleşme’yi yeniden gözden geçirmesi önerilmektedir. Bu belge, en son 24 ocak 2023 tarihinde güncellenmiştir.

Genel İlkeler, Gizlilik kuralları ve Üyelik sözleşmesi

Ad, Soyad, Cep Telefonu numarası, elektronik posta adresi ve benzer bilgileri de dahil kişisel bilgilerimi,, malatyakilisesi.com'a kendi rızam ile verdiğimi, bu bilgiler , malatyakilisesi.com internet sitesinin şartname ile paylaştığı kurumlar tarafından, tarafıma yapılacak reklam, promosyon, organizasyon haberleri, çeşitli kampanyalar dahil olmak üzere her türlü bilgilendirme amacıyla ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydı ile kullanılmasına ve , malatyakilisesi.com tarafından muhafaza edilmesine muvafakat ettiğimi bildiririm.

Canlı Sohbet Kullanımı

malatyakilisesi.com'da kullanılan sohbet hizmeti altyapısı üçüncü parti yazılım firması “tawk.to” tarafından sağlanmaktadır. Bu firma , malatyakilisesi.com'dan bağımsız ve otomatik olarak bütün konuşmaları kaydetmektedir. Sohbet yazılımı aracılığıyla , malatyakilisesi.com'la iletişim kurmam durumunda sohbetin , malatyakilisesi.com'dan bağımsız olarak, tawk.to tarafından kayıt edildiğini kabul etmiş olduğumu bildiririm.

Çocuk Yaştaki Kullanıcıların Kişisel Haklarının Korunması İlkesi kutsalkitap.org 18 yaşının altındaki kullanıcılara her zaman açıktır fakat bu statüde olan kullanıcılar için özel durumlar bulunmaktadır. Çocuk yaştaki (18 yaş altı) kullanıcıların sitemizde, Facebook, İnstagram, Youtube ve herhangi bir platformda yaptıkları aktiviteler, sohbet ve , malatyakilisesi.com'un hizmetlerinden yararlanmak için yaptıkları başvurular sırasında ailelerinin izinleri şarttır. Türkiye Cumhuriyeti Kanunları gereği 18 yaşının altındaki hiçbir kullanıcıya velilerin izni olmaksızın kendi adlarına hizmetlerimizle ilgili olarak bilgi ve materyal gönderilmez. Bu durma sohbet platformlarını kullanmak dahildir.

18 yaşından küçüklerin yayınlarımızı alabilmeleri için ebeveynlerinin ya da mahkemece tayin edilmiş ise vasisinin muvafakat vermesi gerekmektedir. Kelime olarak ‘izin verme, tasdik etme’ anlamına gelen muvafakat, yayınlarımızı alabilmek için ebeveynler ya da vasisi tarafından verilen izin’ anlamına gelmektedir.

Güvenlik İlkelerimiz Tarafımızca düzenlenmiş ve desteklenen bir takım güvenlik önlemleri, kişisel bilgilerin gizliliğini, güvenliğini ve özelliğini korumak maksadı taşımaktadırlar. Bunun yanında , malatyakilisesi.com kendi bünyesinde gerekli tüm teknolojik imkanları kullanarak bilgilerinizin tam güvenliği sağlamaya özen göstermektedir. Kullanıcılarımızın kişisel hakları bizim için de kendileri için oldukları kadar önemli olsalar bile, varolan yasalar nedeniyle kayıt ve kişisel bilgilerinizin üçüncü şahıslara ve kuruluşlara verilmemesinin garantisini veremeyiz. İstenmeyen durumlarda çıkabilecek veya çıkmış olan muhtemel problemlerin düzeltilmesi için gerekli kişisel bilgiler, tarafımızca uygun görüldüğü sürece kanun sağlayıcı devlet organlarına ve adalete teslim edilebilirler.

Üyelik sözleşmesiyle veya malatyakilisesi.com uygulamalarıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa iletişime geçin: